Handelsbeleid

De EU is exclusief bevoegd voor het Gemeenschappelijk Handelsbeleid (GHB). Ter uitvoering van dit beleid neemt de Europese Commissie deel aan de onderhandelingen over de multilaterale handelsliberalisering binnen de Wereldhandelsorganisatie, en onderhandelt ze bilaterale vrijhandelsakkoorden met belangrijke markten buiten de EU.

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid, en dus ook voor de ondersteuning van zijn ondernemingen bij hun internationale activiteiten. Multilaterale en bilaterale vrijhandelsakkoorden zorgen voor een structurele en duurzame vrijmaking van de handel, en vergroten zo de kansen van onze ondernemingen in de wereld. Daarom zet de Vlaamse overheid sterk in op een nauwgezette opvolging van het Gemeenschappelijk Handelsbeleid, waarin de specifieke belangen van de Vlaamse economie steevast verdedigd worden. De strategie van de Vlaamse Regering ten aanzien van het Gemeenschappelijk Handelsbeleid is vastgelegd in de Nota aan de Vlaamse Regering van 25 november 2016.

Het Vlaamse standpunt dat op het intrafederaal overleg wordt ingenomen, wordt op voorhand gecoördineerd via de Vlaamse Werkgroep Europees Handels- en Investeringsbeschermingsbeleid (WEHIB), waarin alle administraties en kabinetten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn.

Concrete handelsbelemmeringen worden, in samenwerking met de EU-lidstaten en de bedrijfswereld, aangepakt via het Markttoegangpartnerschap. Via het Meldpunt Handelsbelemmeringen – een specifiek Vlaams instrument – op de website van Flanders Investment & Trade (FIT) kunnen bedrijven ook handelsbelemmeringen buiten Europa aangeven. In samenwerking met de Europese Commissie trachten FIT en het Departement Buitenlandse Zaken de handelsbelemmering weg te werken, bijvoorbeeld door het probleem ter sprake te brengen in het Market Access Advisory Committee, dat maandelijks vergadert en waarop de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de bedrijfswereld aanwezig zijn.