Handelsbelemmeringen

In 2006 werd het Meldpunt Handelsbelemmeringen opgericht. Dit was het startpunt voor de stroomlijning en structurering van het wegwerken van handelsbelemmeringen die Vlaamse ondernemingen op extra-communautaire markten ondervinden. Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor de bedrijven. 

Het Meldpunt werkt op twee manieren. Wanneer er geen vrijhandelsonderhandelingen lopen, worden de klachten individueel behandeld en neemt, na verwerking bij FIT, het departement de taak op zich om via haar kanalen een politieke oplossing te vinden voor het gestelde probleem. Wanneer er echter vrijhandelsonderhandelingen lopen, laat het Meldpunt toe om een goede visie te hebben op welke problemen bedrijven ondervinden. Het Departement gebruikt die onderhandelingen dan als uitgelezen moment om een oplossing te vinden in het kader van die onderhandelingen.

Bent u een Vlaamse onderneming die geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering? Meld het dan via Het Meldpunt Handelsbelemmeringen.