Herziening EU-regels over de uitvoer, invoer en doorvoer van vuurwapens: openbare raadpleging

De Europese Commissie is in 2020 begonnen met de herziening van Verordening (EU) nr. 258/2012 over de uitvoer, invoer en doorvoer van civiele vuurwapens. De huidige verordening is bedoeld om te voorkomen dat vuurwapens van de legale handel naar de zwarte markt worden afgewend. De Commissie voert een effectbeoordeling uit, zoals vermeld in het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel, om manieren te onderzoeken om de traceerbaarheid en de uitwisseling van informatie te verbeteren en de veiligheid van export- en importcontroleprocedures te vergroten.

Om zoveel mogelijk input te krijgen, lanceerde de Commissie via de volgende link een openbare raadpleging: Vuurwapens – evaluatie van invoer-, uitvoer- en doorvoermaatregelen (europa.eu). De openbare raadpleging wordt afgesloten op 11/10/2021.

De Commissie roept vooral gebruikers van vuurwapens (jagers en sportschutters), fabrikanten en verzamelaars op om hun mening te geven over de problemen en de toekomst van de EU-regels over de uitvoer, invoer en doorvoer van vuurwapens. Dit is het moment om de Commissie op de hoogte te stellen van eventuele uitdagingen, tekortkomingen of goede praktijken.