Humanitaire actie

SDG1 Geen armoede
SDG13 Klimaatactie
SDG16 Vrede veiligheid en sterke publieke diensten

Vlaanderen wil solidair zijn met mensen die getroffen worden door een natuurramp of een conflict. Omdat iedereen recht heeft op een waardig leven maakt Vlaanderen een budget vrij om humanitaire acties te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk na een ramp geholpen worden, stort Vlaanderen jaarlijks een bijdrage aan het noodhulpfonds van de Verenigde Naties. Dit fonds zorgt ervoor dat de humanitaire organisaties binnen de 48 uur beschikken over de nodige middelen om zoveel mogelijk mensenlevens te redden.

Vlaanderen vindt het ook belangrijk dat zijn partnerlanden, Malawi en Mozambique, die vaak getroffen worden door natuurrampen, zich beter kunnen voorbereiden op dergelijke situaties en meer slachtoffers kunnen vermijden. Daarom geeft Vlaanderen structurele steun aan deze landen om hen hierbij te helpen.

Tenslotte geeft de Vlaamse overheid ook rechtstreeks subsidies aan humanitaire organisaties als er zich een acute ramp voordoet om mensen in nood te helpen.