IAO-overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen

Korte inhoud: Het verdrag is van toepassing op de uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen. Het herziet de verdragen betreffende de ouderdomsverzekering, de invaliditeitsverzekering en de verzekering bij overlijden in de industrie en in de landbouw die in 1933 aangenomen werden.

Aanneming: 29/06/1967

Bekrachtiging en afkondiging: 13/03/2009

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/04/2009

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/06/2019

Internationale ratificatie: 14/06/2017

Inwerkingtreding: 14/06/2018

pdf bestand186_Nederlandse vertaling.pdf (328 kB)

pdf bestand186_Ondertekende akte in het Frans en Engels.pdf (337 kB)

pdf bestand186_Agreement in English.pdf (325 kB)

pdf bestand186_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (326 kB)

pdf bestand186_Advies van de SERV.pdf (158 kB)

pdf bestand186_Advies van de Raad van State.pdf (205 kB)

pdf bestand186_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (157 kB)

pdf bestand186_Decreet.pdf (72 kB)