IAO-overeenkomst nr. 155 inzake veiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu

Korte inhoud: Dit verdrag heeft betrekking op de algemene problematiek van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Het beoogt een algemene aanpak van die materie voor de gehele arbeidswereld.

Aanneming: 22/06/1981

Bekrachtiging en afkondiging: 04/07/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/08/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/02/2012

Internationale ratificatie: 28/02/2011

Inwerkingtreding: 28/02/2012

pdf bestand475_Nederlandse vertaling.pdf (148 kB)

pdf bestand475_Vertaling van de akte en de aanbeveling in het Nederlands.pdf (296 kB)

pdf bestand475_Overeenkomst in het Frans met Nederlandse vertaling.pdf (81 kB)

pdf bestand475_Agreement in English.pdf (89 kB)

pdf bestand475_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (312 kB)

pdf bestand475_Advies van de SERV.pdf (158 kB)

pdf bestand475_Advies van de Raad van State.pdf (615 kB)

pdf bestand475_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (143 kB)

pdf bestand475_Decreet.pdf (80 kB)