IAO-overeenkomst nr. 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel

Korte inhoud: Verdrag nr. 189 en aanbeveling nr. 201 erkennen de essentiële arbeidsrechten van de huishoudwerknemers. Dit verdrag is een uiterst krachtig signaal dat stelt welke minimumnormen in acht moeten worden genomen bij de tewerkstelling van huispersoneel. Het verdrag betekent voor het huispersoneel dus een volwaardige erkenning als werknemer met rechten.

Aanneming: 16/06/2011

Bekrachtiging en afkondiging: 31/01/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 24/02/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/09/2018

Internationale ratificatie: 10/06/2015

pdf bestand1039_Akte in het Engels.pdf (187 kB)

pdf bestand1039_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (101 kB)

pdf bestand1039_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (234 kB)

pdf bestand1039_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (106 kB)

pdf bestand1039_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (244 kB)

pdf bestand1039_Advies Raad van State.pdf (389 kB)

pdf bestand1039_Decreet.pdf (36 kB)