Indonesië

Indonesië is het grootste moslimland ter wereld en een van de belangrijkste opkomende economieën. Door de Nederlandse kolonisatie zijn er culturele banden met ons taalgebied - denk maar aan de romans van Couperus of Multatuli - en het Nederlands is er nog steeds een belangrijke bronnentaal voor onder meer historici en juristen. Samen met zijn Zuid-Oost-Aziatische buren buren vormt het  ASEAN, een organisatie met als doel de economische, culturele en politieke samenwerking in de regio te bevorderen. Naast de handelsrelaties heeft Vlaanderen goede contacten op het vlak van maritieme samenwerking in deze regio.