Informatievergadering Vrijhandelakkoord EU-VS - 16 maart 2016

Informatievergadering Vrijhandelsakkoord EU-VS
16 maart 2016 Brussel
Departement internationaal Vlaanderen en vleva

Na de verwelkoming door Freddy Evens, teamcoördinator belanghebbendenmanagement van het Departement internationaal Vlaanderen, lichtte Kevin Verbelen, beleidsmedewerker internationaal ondernemen bij het Departement internationaal Vlaanderen de inhoud en het onderhandelingsproces van TTIP toe vanuit Vlaams perspectief. Deze toelichting werd gevolgd door academische bijdragen van Prof. dr. Ferdi de Ville, UGent, die reflecteerde op de maatschappelijke impact van TTIP, en Prof. dr. Jan Van Hove, KU Leuven, die reflecteerde op de handelseconomische impact van TTIP.

De informatievergadering liet ook ruimte voor de opinies van de Vlaamse lokale besturen en het maatschappelijk middenveld. Hiervoor werd de Gentse schepen Tine Heyse en Betty De Wachter van de VVSG aan het woord gelaten. Ook de standpunten van de vakbonden, de mutualiteiten, de ontwikkelingsngo’s en Test-Aankoop werden geduid, alsook de standpunten van Voka, UNIZO, de Boerenbond en de Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten.

Tot slot werd een debat gehouden waarbij reacties en standpunten vanuit diverse invalshoeken werden gehoord.