Innovatieve financiering

De Addis Ababa Action Agenda ‘Financing for development’ stelt onomwonden dat de klassieke ontwikkelingsactoren niet alleen kunnen instaan voor de zware investeringsnoden voor duurzame ontwikkeling. Het wordt duidelijk dat ontwikkelingsmiddelen een rol krijgen als katalysator, om zo middelen uit andere sectoren te ontsluiten. Daarnaast krijgt Publiek-private samenwerking een nieuw elan via sociale impactfinanciering en gemengde financiering.

Hoe kan er financiering worden aangetrokken uit de private sector? Welke innovatieve vormen van financiering worden op dit moment ontwikkeld? Welke verschuivingen zijn er gaande in de wereld van micro-financiering?

Van microfinanciering naar inclusieve kredietverlening

Organisatie aan het woord: Incofin

Inclusieve financiering focuste in het verleden voornamelijk op microkredieten, i.e. het geven van kleine leningen aan mensen die zichzelf tewerkstellen. Het werd al snel duidelijk dat deze kleine leningen niet voldoendezijn. Achtergestelde bevolkingsgroepen hebben toegang nodig tot een bredere waaier van financiële diensten met een gediversifieerd aanbod zoals sparen en verzekeren.

Daarnaast blijft er een leemte voor KMO financiering. Hun portfolio's zijn te klein voor reguliere financiële instellingen, maar te groot voor microfinanciering. Om deze redenen verschuift Incofin haar focus van microfinanciering naar inclusieve financiering.

Sociale impact obligaties

Organisatie aan het woordBertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship

Met steun van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking werkt het Bertha Centre aan de bevordering en de ondersteuning van sociaal ondernemerschap. Om dit te bereiken werken ze  met Social Impact Bonds. Wat zijn Social Impact Bonds? Hoe werkt het? En wat is er nieuw en innovatief?

social impact bonds - staten-generaal 2018
Privékapitaal als multiplicatoreffect

Organisatie aan het woord: Europese Commissie

Het Europese Externe Investeringsplan (EIP) beoogt privé-investeringen in energie, kleine- en middelgrote ondernemingen, landbouw, duurzame steden en digitalisering te stimuleren, een initiatief dat een nieuw elan kan bewerkstelligen in Afrika. Het is de bedoeling om een multiplicatie-effect te bereiken en op termijn 44 miljard aan privé-investeringenaan te trekken. Maar hoe werkt dit multiplicatie-effect precies? En wat is er innovatief aan het plan?

Uitwisselingssessies