Intentieverklaring tussen de Benelux en de Baltische Staten over de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s Hoger Onderwijs

Korte inhoud: De Benelux-landen en de Baltische Staten erkennen reeds automatisch de diploma’s van andere lidstaten binnen hun respectieve samenwerking en zijn daarin voorlopers binnen de Europese Unie. Met deze politieke verklaring willen de ministers een brug slaan tussen beide regionale samenwerkingsverbanden om een impuls te geven aan de totstandbrenging van een Europese Hoger Onderwijsruimte. De landen zullen nu een multilateraal verdrag voorbereiden, dat ook andere landen of regio’s de mogelijkheid biedt om op een later tijdstip toe te treden.

Ondertekening: 08/11/2019

pdf bestand1239_Ondertekende MoU in het Engels.pdf (297 kB)