Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD)

Het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, met hoofdkantoor in Rome. IFAD werd opgericht als resultaat van de Wereldvoedselconferentie in 1974 en heeft als missie het uitroeien van armoede op het platteland in ontwikkelingslanden. De organisatie reikt mensen middelen en kennis aan om hun voedselproductie en daarmee hun inkomen te verhogen. IFAD helpt hen hun veerkracht te vergroten en de leiding te nemen in hun ontwikkeling

Sinds 1978 heeft IFAD 18,5 miljard dollar voorzien voor beurzen en lage renteleningen voor projecten die ongeveer 464 miljoen mensen hebben bereikt.

In 2014 ondertekende Vlaanderen een overeenkomst tot bijdrage aan het IFAD trustfonds The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme.