Invoer, doorvoer en tussenhandel bij dual use

Invoer

Invoer van dual use goederen is vrij van vergunning. Eén belangrijke uitzondering geldt voor invoer van bepaalde goederen uit Iran. Deze invoervergunning kan u aanvragen via ons Digitaal Loket.

Meer info vindt u op de pagina over de sancties tegen Iran.

Doorvoer

Doorvoer van dual use goederen is in beginsel vrij van vergunning. Echter, indien er aanwijzingen zijn dat deze dual use goederen (al dan niet opgelijst in de Europese verordening (EG) nr. 2021/821) bestemd zouden kunnen zijn voor een nucleair, chemisch of biologisch wapenprogramma, een raketprogramma of voor conventioneel militair gebruik in een land waarop een wapenembargo rust, kan de doorvoer alsnog onder vergunningsplicht geplaatst worden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de doorvoer met of zonder overlading plaatsvindt.

Opgelet, doorvoer is beperkt tot het vervoer van dual use goederen vanuit een derde land naar een andere derde land. De bestemming buiten de EU moet reeds gekend zijn op het moment van vertrek uit het derde land. Worden de goederen hier tijdelijk opgeslagen met het oog op een toekomstige wederverkoop naar een nog niet gekende bestemming buiten de EU, dan is er sprake van een (weder)uitvoer en gelden alle verplichtingen inzake uitvoer van dual use goederen. Het speelt hierbij geen rol of de goederen al dan niet werden ingeklaard in de EU.

Tussenhandel

Tussenhandel (brokering) in dual use goederen betreft een federale bevoegdheid. Voor vragen in dit verband dient u contact op te nemen met FOD Economie.