Invoer militaire goederen

Om defensiegerelateerde producten die als “gevoelige goederen” beschouwd worden en defensiegerelateerde producten die bijkomend opgelijst staan in de lijst in bijlage 2 bij het Wapenhandelbesluit tijdelijk of definitief in te voeren, moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een vergunning aanvragen.

U hebt daarbij de keuze tussen een individuele vergunning en een gecombineerde vergunning.

Een individuele vergunning laat u toe om een bepaalde hoeveelheid van bepaalde defensiegerelateerde producten in te voeren van één bepaalde afzender in één land buiten de Europese Unie.

Een gecombineerde vergunning laat u toe om een bepaalde hoeveelheid van bepaalde defensiegerelateerde producten in te voeren van meerdere bepaalde afzenders in één land buiten de Europese Unie.

De vergunningsaanvraag gebeurt op basis van het formulier op deze pagina.

Bij uw aanvraag voegt u vervolgens ook alle nuttige informatie over de technische eigenschappen en mogelijkheden van de goederen en over de mogelijke aanwending daarvan en, indien van toepassing, een kopie van u  titel bevat op basis waarvan u de goederen volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 voorhanden mag hebben. De documenten die door de dienst Controle Strategische Goederen worden aanvaard als volwaardige titels van legaal bezit, vindt u terug in de sectie “Bijkomende verplichtingen en documenten”.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de invoer en kennisgeving van de overbrenging van defensiegerelateerde producten naar het Vlaamse Gewest;
  • Bijlage bij aanvraag – Bijkomende afzender  of eindgebruiker;
  • Bijlage bij aanvraag – Militaire vuurwapens.

De voormelde bijlagen moet u enkel indien nodig gebruiken.

De eerste bijlage – bijkomende afzender of eindgebruiker – moet u gebruiken als  u een gecombineerde invoervergunning aanvraagt voor meer dan één afzender en / of als u de goederen na de invoer aan meer dan één andere gebruiker (de eindgebruiker) bezorgt.

De tweede bijlage – militaire vuurwapens – moet u gebruiken als  u een vergunning aanvraagt voor vuurwapens, andere dan civiele vuurwapens.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Zowel individuele vergunningen als gecombineerde vergunningen zijn drie jaar geldig vanaf de datum van de toekenning ervan.

Als op het moment van het verstrijken van de geldigheidsduur de toegestane hoeveelheid of het toegestane gewicht van de goederen nog niet helemaal is of overgebracht, kan op overhandiging van de oorspronkelijke vergunning de geldigheidsduur ervan met dezelfde termijn verlengd worden voor het resterende gedeelte.

De verlengingsaanvraag gebeurt op basis van hetzelfde formulier als de oorspronkelijke vergunningsaanvraag.