Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds

Korte inhoud: De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditioneel algemeen kaderakkoord dat drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 11/07/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 22/11/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 07/01/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/09/2014

Internationale ratificatie: 13/05/2014

Inwerkingtreding: 01/03/2018

pdf bestand1013_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.1 MB)

pdf bestand1013_Ondertekende akte in het Engels.pdf (3.11 MB)

pdf bestand1013_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (206 kB)

pdf bestand1013_Advies Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (547 kB)

pdf bestand1013_Advies van de Raad van State.pdf (89 kB)

pdf bestand1013_Decreet.pdf (33 kB)

pdf bestand1013_Notificatie.pdf (106 kB)