Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik

Korte inhoud: De Overeenkomst heeft tot doel de hoge vlucht die het roken genomen heeft en de blootstelling aan tabaksrook over de hele wereld blijvend terug te dringen en de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende effecten van tabaksgebruik.

Ondertekening: 22/01/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 14/10/2005

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/10/2005

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/11/2005

Internationale ratificatie: 01/11/2005

Inwerkingtreding: 30/01/2006

pdf bestand592_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (282 kB)

pdf bestand592_Akte in het Frans.pdf (1.97 MB)

pdf bestand592_Agreement in English.pdf (273 kB)

pdf bestand592_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (299 kB)

pdf bestand592_Advies van de SERV.pdf (15 kB)

pdf bestand592_Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad.pdf (32 kB)

pdf bestand592_Advies van de Vlaamse Jeugdraad.pdf (147 kB)

pdf bestand592_Kindeffectrapport.pdf (197 kB)

pdf bestand592_Advies van de Raad van State.pdf (34 kB)

pdf bestand592_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (256 kB)

pdf bestand592_Decreet.pdf (17 kB)