Klimaat

SDG1 Geen armoede
SDG5 Gendergelijkheid
SDG13 Klimaatactie

Klimaat is een factor die de ongelijkheid in de wereld dreigt te vergroten. Zo is klimaatverandering meer uitgesproken in ontwikkelingslanden dan op het Noordelijke halfrond. Bovendien zijn ontwikkelingslanden veel afhankelijker van natuurlijke hulpbronnen om in hun levens­onderhoud en inkomens te voorzien. Ze beschikken over een lagere financiële en technische capaciteit om zich met aangepaste technologieën te wapenen tegen deze uitdaging.

Daarom verbindt Vlaanderen zich samen met de internationale gemeenschap er toe om de ontwikkelingslanden financieel en technisch te ondersteunen opdat zij een koolstofarm ontwikkelingspad kunnen volgen, en zich beter weerbaar kunnen maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering in hun gemeenschap.

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is aanwezig in ontwikkelingslanden en beschikt over de nodige expertise om de identificatie, financiering, opvolging en rapportering van internationale klimaatprojecten uit te voeren. De samenwerking richt zich hoofdzakelijk op Zuidelijk Afrika, met specifieke aandacht voor het bouwen van weerbaarheid ten aanzien van klimaat in de concentratiesectoren landbouw, jobcreatie, voorkomen van rampen en gezondheid.

Klimaatfinanciering

Alle landen samen willen tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar reserveren voor internationale klimaatfinanciering. Vlaanderen engageert zich om in de periode van 2016 tot 2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro voor deze doelstelling vrij te maken.