Landenstrategienota Malawi 2014-2018

Op 13 augustus 2013 keurde de Vlaamse Regering de landenstrategienota "Ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Malawi" goed. 

Deze nieuwe landenstrategienota werd opgesteld na een positieve evaluatie van het eerdere samenwerkingspogramma (LSN 2009-2013). Beide regeringen kwamen daarbij overeen om te samenwerking voort te zetten in de sector landbouw en voedselzekerheid. De LSN 2014-2018 weerspiegelt ook de beleidsprioriteiten van de Malawische overheid zoals aangegeven in de Malawi Growth and Development Strategy en het Malawi Economic Recovery Programme. Deze landenstrategienota is er vooral op gericht bij te dragen tot het bestrijden van extreme armoede en honger. In tweede instantie zal de LSN ook bijdragen tot het promoten van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, het tot stand brengen van een duurzaam milieu en de creatie van een wereldpartnerschap voor ontwikkeling.

pdf bestand2013-Landenstrategienota Malawi 2014 - 2018 (1.04 MB)

Een tussentijdse evaluatie werd uitgevoerd in december 2016 : pdf bestandTussentijdse evaluatie LSN II 20 december 2016 (1.46 MB)

Landenstrategienota Malawi 2014 - 2018