Landenstrategienota Vlaanderen - Malawi 2019 - 2023

In december 2018 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe landenstrategienota Vlaanderen – Malawi goed. De landenstrategienota (LSN) 2019 - 2023 is het resultaat van een gezamenlijk overleg tussen de Regeringen van Malawi en Vlaanderen, dat geleid heeft tot een verderzetting van het engagement voor een samenwerking in de landbouwsector, gericht op voorlichtingsdiensten, marktgerichte landbouw en duurzaam landbeheer. Extra aandacht wordt besteed aan het garanderen van gelijke participatiekansen voor vrouwen en jongeren in de sector en aan de ondersteuning van het lopende decentralisatieproces. 

De Regering van Malawi zal de belangrijkste actor zijn, door een beleid uit te voeren die de realisatie van de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma mogelijk zullen maken. Om een effectieve uitvoering te verzekeren, zal worden samengewerkt met een groot aantal actoren uit het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties, lokale gemeenschappen, de academische wereld en de privésector.

pdf bestand2019 - Landenstrategienota Vlaanderen - Malawi 2019 - 2023 (4.27 MB)

Cover LSN Malawi 2019 - 2023