Landenstrategienota Zuid-Afrika 2012 - 2016

In 2011 keurde de Vlaamse Regering de landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika goed. 

Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben een gediversifieerde samenwerkingsgeschiedenis die teruggaat tot 1994, o.a. op vlak van democratisering, openbaar bestuur, landbouw, plattelandsontwikkeling, beheer van natuurlijke rijkdommen, onderwijs, opleiding, onderzoek, ondernemerschap, transport, toerisme, cultuur, jeugd en sport. 

De nieuwe landenstrategienota legt de focus op ontwikkelingssamenwerking waarbij thema's zoals landbouw en voedselzekerheid, werkgelegenheidscreatie en ondernemerschap en goed bestuur aan bod komen. 

 

pdf bestand2011 - Landenstrategienota Zuid-Afrika 2012 - 2016 (537 kB)

Landenstrategienota Zuid-Afrika 2012 - 2016