Laos

Laos is een van de armste landen van Azië. Het heeft sterke culturele banden met het naburige Thailand. Samen met zijn Zuid-Oost-Aziatische buren buren vormt het  ASEAN, een organisatie met als doel de economische, culturele en politieke samenwerking in de regio te bevorderen. Naast de handelsrelaties heeft Vlaanderen goede contacten op het vlak van maritieme samenwerking in deze regio.