Liberia

Liberia werd in de negentiende eeuw gesticht als nieuw thuisland voor voormalige slaven uit de Verenigde Staten. In de jaren negentig was er een gruwelijke burgeroorlog. Momenteel is Liberia lid van Ecowas, de West-Afrikaanse organisatie voor economische integratie. West-Afrika kent een enorme economische groei. Er is potentieel voor havenontwikkeling en nood aan (modernisering van de) transportinfrastructuur. Sectoren waarin Vlaamse bedrijven sterk staan, en waarvoor samenwerking met de Vlaamse havens de nodige expertise kan aanleveren en kan zorgen voor duurzame onderlinge relaties. Bovendien onderhoudt Brussels Airlines een rechtstreekse verbinding tussen ons land en Monrovia, wat de handelsbanden ten goede komt.

Nieuws