Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van het Koninkrijk Marokko en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap houdende de oprichting van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel "Darna"

Korte inhoud: Deze MoU richt het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis 'Darna' op ter consolidatie en ondersteuning van de bilaterale samenwerking op cultureel gebied tussen Marokko en de Vlaamse Gemeenschap.

Ondertekening: 06/09/2016

pdf bestand1226_MoU in het Nederlands.pdf (95 kB) 

pdf bestand1226_MoU in het Frans.pdf (89 kB)