Mexico

Mexico en Vlaanderen genieten al verschillende decennia nauwe banden. Historische banden die terugkeren tot Karel V, intensieve economische en culturele uitwisselingen, nauwe politieke banden en een toerisme in stijgende lijn kenmerken de relatie tussen Mexico en Vlaanderen. Tegen deze achtergrond  is het in 2016 afgesloten Memorandum van Overeenstemming enkel een logisch gevolg.

Het Memorandum beschrijft de domeinen voor samenwerking: de ontwikkeling van menselijk kapitaal, hoger en academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling, cultuur en het bedrijfsleven.

Mexico en Vlaanderen beschikken binnenkort ook over een coproductieakkoord en de moderniseringsgesprekken over het vrijhandelsakkoord tussen Mexico en de Europese Unie zitten in een eindfase.