Minister Homans naar Oslo voor conferentie over (de)radicalisering

  • 5 juni 2015

Op 5 juni nam minister Liesbeth Homans deel aan de European Conference on Countering Violent Extremism in Oslo. Op uitnodiging van de Noorse overheid. Deze conferentie in Oslo is een vervolg van de top in het Witte Huis over hetzelfde onderwerp in februari  jl. en geldt als voorbereiding voor de top Countering Violent Extremism die zal plaatsen vinden in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september in New York.

Minister Homans nam er deel aan de sessie Strengthening local preventive work to counter violent extremism. Tijdens deze sessie werd belicht welke rol steden en gemeenten kunnen spelen bij het snel detecteren en het voorkomen van radicaliseringsprocessen. Dat laatste is een belangrijk onderdeel  van het Actieplan ter preventie van radicalisering dat begin april door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

Lees meer over het actieplan voor preventie radicalisering

Lees het artikel in De Morgen "Homans wil gedesillusioneerde ex-Syriëstrijders voor de klas"