Monaco

Het kleine prinsdom Monaco heeft een oude statelijke geschiedenis. Hoewel het niet tot de Europese Unie behoort, maakt het deel uit van de Eurozone, de Schengenzone en de douane-unie. De Vlaamse Hydrografie (departement MOW) neemt deel aan de werkzaamheden van de Internationale Hydrografische Organisatie, met zetel in het prinsdom. De Algemene Afgevaardigde in Parijs is eveneens geaccrediteerd in Monaco.

Nieuws