MOU Mexico bevestigt nauwe relaties

  • 23 juni 2016

Op 22 juni ondertekenden secretaris-generaal Verlaeckt en ambassadeur Cantú Segovia het Memorandum of Understanding (MOU) tussen Mexico en Vlaanderen in Brussel.

Alhoewel Mexico en Vlaanderen al geruime tijd nauwe banden hebben is dit de eerste formele afspraak tussen beide. Tegen de achtergrond  van de lopende gesprekken om het vrijhandelsakkoord EU – Mexico te moderniseren, leek het beide partijen gepast om hun goede relaties te consolideren en te versterken.
Het MOU beschrijft de domeinen voor samenwerking: de ontwikkeling van menselijk kapitaal, hoger en academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling, cultuur en het bedrijfsleven.

Voorafgaand aan de ondertekening had Minister-president Bourgeois een onderhoud met de Mexicaanse ambassadeur. De Minister-president benadrukte het belang van Mexico als handelspartner voor Vlaanderen en bood onze Vlaamse expertise op het vlak van havenbouw, baggerwerken en watermanagement aan voor de verdere uitbouw van de Mexicaanse economie.

Persbericht in de Mexicaanse krant 20 minutos