Mozambique

Mozambique is een van de drie prioritaire landen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking ging in 2002 van start. In de beginperiode 2002-2006 ging het vooral om project georiënteerde en relatief kleinschalige samenwerking. Alle aandacht gaat naar de strijd tegen HIV/aids. Vanaf 2006 werd de samenwerking meer gestructureerd. Gezondheidszorg wordt nu ook sectorbreed ondersteund, naast projecten in de sector onderwijs, en er wordt voortaan ook ingezet op samenwerking met 1 provincie, nl. Tete.

Vanaf 2011 ligt de focus exclusief op gezondheid. In overleg met de Mozambikaanse overheid werd de nieuwe landenstrategienota die in 2016 werking trad, aangevuld met een ingrijpende innovatie: de consequente aandacht voor adolescenten (10-19-jarigen)  als één van de meest kwetsbare groepen in de Mozambikaanse maatschappij op het vlak van gezondheid. De continuïteit op gezondheid en ook de focus op de provincie Tete blijft behouden.