Mozambique

Mozambique is een van de drie prioritaire landen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking ging in 2002 van start. In de beginperiode 2002-2006 ging het vooral om project georiënteerde en relatief kleinschalige samenwerking. Alle aandacht gaat naar de strijd tegen HIV/aids. Vanaf 2006 werd de samenwerking meer gestructureerd. Gezondheidszorg wordt nu ook sectorbreed ondersteund, naast projecten in de sector onderwijs, en er wordt voortaan ook ingezet op samenwerking met 1 provincie, nl. Tete.

Vanaf 2011 ligt de focus exclusief op gezondheid. In overleg met de Mozambikaanse overheid werd de nieuwe landenstrategienota die in 2016 werking trad, aangevuld met een ingrijpende innovatie: de consequente aandacht voor adolescenten (10-19-jarigen)  als één van de meest kwetsbare groepen in de Mozambikaanse maatschappij op het vlak van gezondheid. De continuïteit op gezondheid en ook de focus op de provincie Tete blijft behouden.

De vierde Landenstrategienota ging in 2021 van start. Vlaanderen en Mozambique blijven zich concentreren op de gezondheidssector. Daarbij wordt verder ingezet op de uitbouw van een sterker en meer performant gezondheidssysteem. Eveneens blijft het verbeteren van toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg een hoofddoel. De eerdere focus op voornamelijk vrouwelijke adolescenten hierbinnen, wordt uitgebreid naar bijkomende kwetsbare groepen.