Multilaterale overeenkomst tussen EG en lidstaten, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Montenegro, Macedonië, Noorwegen, Servië, Roemenië en UNMIK betreffende totstandbrenging Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte

Korte inhoud: De EU streeft naar de totstandbrenging van een uitgebreide Europese Gemeenschappe­lijke Luchtvaartruimte waarin haar buurlanden worden opgenomen. De Gemeenschap­pelijke Luchtvaartruimte strookt met de ruimere doelstellingen van het beleid en is, samen met de uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten met belangrijke mondiale partners en horizontale overeenkomsten, een cruciaal onderdeel van dat beleid.

Ondertekening: 09/06/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/06/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/07/2013

Internationale ratificatie: 09/07/2013

pdf bestand999_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (680 kB)

pdf bestand999_Ondertekende akte in het Engels.pdf (890 kB)

pdf bestand999_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (299 kB)

pdf bestand999_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (473 kB)

pdf bestand999_Advies van de Raad van State.pdf (108 kB)

pdf bestand999_Decreet.pdf (46 kB)