My Voice My School van start in Vlaamse UNESCO scholen

  • 31 augustus 2017

Op 29 en 30 augustus vond er een twee-daagse training voor leerkrachten voor het My Voice My School - project plaats in het Errerahuis. Drie Vlaamse scholen nemen dit jaar deel aan dit project dat de noodzaak voor kwaliteitsvol onderwijs voor vluchtelingenkinderen in conflictgebieden onder de aandacht wil brengen. Minister-president Bourgeois maakte voor de uitrol van dit UNRWA – project in Vlaanderen 40.000 euro vrij.

De tweedaagse training moet de leerkrachten in staat stellen hun klas optimaal te begeleiden bij hun contacten met Palestijnse leerlingen in Gaza en Syrië. Een aantal leerkrachten uit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen waar het My Voice My School project dit najaar start, namen ook deel aan de training.

Dankzij de Vlaamse financiering kon UNRWA het project uitbreiden zodat ook lagere scholen in de toekomst kunnen deelnemen aan My Voice My School.

UNRWA

My Voice My School