Namibië

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Pretoria, Zuid-Afrika, is verantwoordelijk voor alle officiële contacten over Vlaamse bevoegdheden in de zeven landen van haar ambtsgebied (Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland en Zuid-Afrika).

Aan te vullen.