Nederland

Door een eeuwenlange gemeenschappelijke geschiedenis zijn de betrekkingen met buurland Nederland zeer hecht. In de eerste plaats uiteraard omwille van de gemeenschappelijke taal Nederlands die in 1980 geleid heeft tot het oprichten van de Nederlandse Taalunie. Dit verdrag werd nog gesloten door het Koninkrijk België, namens de Nederlands Cultuurgemeenschap, omdat Vlaanderen toen nog zelf niet de bevoegdheid had internationale verdragen te sluiten. Sinds de Sint-Michielsakkoorden (1993) heeft Vlaanderen deze bevoegdheid wel. Zo werd in 1995 een Cultureel Verdrag gesloten dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het terrein van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn moet bevorderen.

Er werden een aantal verdragen gesloten in verband met de verruiming en het beheer van de vaarweg van de Westerschelde. Bovendien werden verdragen afgesloten over de gemeenschappelijke rivieren Schelde en Maas met betrekking tot bescherming, debiet en de waterkwaliteit. De minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland ontmoeten elkaar minstens jaarlijks, terwijl de vakministers en ambtenaren geregeld met elkaar contacten hebben op bilateraal vlak, maar ook in de Europese context.