2,5 miljoen euro voor gezondheidssector in Mozambique

  • 18 juni 2021

Op 18 juni keurde de Vlaamse Regering een subsidie van 2,5 miljoen euro goed voor Prosaúde. Prosaúde is een financieringsinstrument voor de gezondheidszorg in Mozambique. Met de steun aan Prosaúde wil de Vlaamse Regering het gezondheidsbeleid en de gezondheidssector in Mozambique verder helpen ondersteunen en versterken.

Mozambique is één van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De Landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2020-2025 tussen Vlaanderen en Mozambique voorziet een jaarlijkse bijdrage van minstens 2.000.000 euro per jaar aan het Prosaudefonds. Dit bedrag is in 2021 verhoogd met 500.000 euro om de strijd tegen COVID-19 in Mozambique te versterken.

De Mozambikaanse overheid en de internationale donoren beheren Prosaúde samen op basis van jaarlijkse planningscycli en controlemechanismen. Prosaúde donoren zijn Vlaanderen  Spanje, Ierland, Italië, Zwitserland en United Nations Population Fund (UNFPA). Volgens een beurtrolregeling neemt Vlaanderen in 2021 het voorzitterschap waar van Prosaúde.

Foto credits: BELGA