9de werkprogramma met Estland in teken van cultuur en e-government

  • 29 november 2018

Op 29 november werd in Tallinn het nieuwe samenwerkingsprogramma voor de periode 2019 – 2022 ondertekend door Koen Jongbloet, afdelingshoofd Departement Buitenlandse Zaken en Marika Linntam, directeur-generaal van het Departement Europese Zaken. Vlaanderen en Estland zullen onder meer verder samenwerken op vlak van economische ontwikkeling en handel, circulaire economie, milieu en landbouw, watermanagement, mobiliteit en havens, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, jeugd en cultuur.

De belangstelling van Vlaanderen om samen te werken met Estland op vlak van kunst, cultuur en e-governance is bijzonder groot. Estland is één van de sterkste digitale spelers in Europa. Het Baltische land is bijzonder sterk in e-governance en is een inspirerend voorbeeld van hoe een digitale overheid kan werken. Zo kunnen de Esten sinds 2005 via de digitale weg waar dan ook ter wereld hun stem uitbrengen bij verkiezingen.

Beide delegaties wisselden daarnaast informatie uit over hun respectieve beleidsplannen. Voor Vlaanderen ging dat over de visie 2050 en de macro-strategische samenwerking over de Noordzee. Ook kwamen Estonia 2035 en de Europese strategie voor de Baltische Zee aan bod.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen en de Baltische Staten