Achtste bilaterale consultatie Vlaanderen-Mozambique

  • 23 november 2021

Op 23 november vond in Brussel de achtste Bilaterale Consultatie tussen Vlaanderen en Mozambique plaats.

Sinds 2002 is Mozambique één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, waarbij de focus ligt op toegang tot gezondheid. Eerder dit jaar werd de vierde Landenstrategienota Vlaanderen-Mozambique gelanceerd, die de samenwerking voor de komende vijf jaar bepaalt. Vier prioriteiten staan hierin centraal:

1/ versterking van het gezondheidssysteem op nationaal en provinciaal niveau;
2/ seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor allen (SRGR);
3/ goed opgeleid gezondheidspersoneel en -vrijwilligers;
en 4/ gezondheidsonderzoek voor op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid.

Mensenrechten zijn een rode draad doorheen de Vlaams-Mozambikaanse acties. Tegelijk hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in Mozambique, waaronder adolescente meisjes, seksuele en genderminderheden, mensen met een beperking en/of HIV en migranten en intern ontheemden.

Tijdens het overleg kwam de uitvoering van het vorige programma aan bod en werden de krachtlijnen voor de komende jaren uitgezet. Een belangrijke rol blijft weggelegd voor de ondersteuning van Prosaúde, een specifiek instrument voor financiering van de Mozambikaanse gezondheidssector. Er werd ook gepleit voor een aanpak van SRGR waarin naast seksuele en relationele vorming en contraceptie onder meer ook zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg een plaats hebben.

De Mozambikaanse delegatie bedankte Vlaanderen voor de medewerking bij de donatie van vaccins aan het land. Er is ook steun voor de verderzetting van de samenwerking tussen het Mozambikaanse Nationale Gezondheidsinstituut en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). In dat kader bracht de Mozambikaanse delegatie op 24 november een bezoek aan het ITG in Antwerpen.

Vlaanderen en Mozambique kijken samen uit naar de viering van twintig jaar constructieve samenwerking in 2022.