Baskische delegatie voor milieu bezoekt Vlaamse onderzoeksinstellingen

  • 27 maart 2019

Op 26 en 27 maart bracht een Baskische delegatie een bezoek aan Vlaanderen. Bedoeling van het bezoek was om kennis te maken met verschillende Vlaamse onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instellingen rond maritiem onderzoek.

In Oostende maakte de Baskische delegatie onder leiding van de Baskische viceminister Mevr. María Elena Moreno onder meer kennis met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het IODE Project office voor IOC/UNESCO, het secretariaat van de European Marine Board en het European Marine Observation and Data Network EMODnet, gehuisvest op de InnovOcean campus. Ze bezochten daarbij ook de installaties en het labo van het Marien Station Oostende (MSO - VLIZ). Tijdens een bezoek aan het wetenschapspark ‘Greenbridge’ (UGent) in Oostende, werd het Coastal and Ocean Basin (COB) voorgesteld, een golftank voor kustwaterbouwkundig onderzoek dat begin 2019 de deuren opent.

In Borgerhout stelde het Waterbouwkundig Laboratorium (Flanders Hydraulics Research FHR) haar werking voor. Er werd ook de nodige aandacht besteed aan het Vlaamse SIGMAplan, een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde moet verkleinen. De delegatie sloot af met een terreinbezoek aan de Antwerpse kaaimuren aan de Schelde die helemaal opnieuw aangelegd worden.

Dit tweedaags werkbezoek kadert binnen de Intentieverklaring Vlaanderen - Baskenland die in 2015 werd afgesloten.

Meer info over het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),