Benelux en Baltische Staten erkennen hoger onderwijs diploma’s

  • 8 november 2019

Op 8 november ondertekende Minister Ben Weyts, samen met zijn collega-ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs van de Benelux-landen, en met hun ambtgenoten van de Baltische Staten Letland, Estland en Litouwen, de Intentieverklaring over de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s Hoger Onderwijs. De ondertekening vond plaats in de marge van de Raad van Onderwijsministers van de Europese Unie in Brussel.

De Benelux-landen en de Baltische Staten erkennen reeds automatisch de diploma’s van andere lidstaten binnen hun respectieve samenwerking en zijn daarin voorlopers binnen de Europese Unie. Met deze politieke verklaring willen de ministers een brug slaan tussen beide regionale samenwerkingsverbanden om een impuls te geven aan de totstandbrenging van een Europese Hoger Onderwijsruimte.

De ondertekende intentieverklaring weerspiegelt het vertrouwen dat de Benelux-landen en de Baltische Staten hebben in de kwaliteitsgaranties en -controles van de hoger onderwijssystemen van de andere betrokken landen.  

De landen zullen nu een multilateraal verdrag voorbereiden, dat ook andere landen of regio’s de mogelijkheid biedt om op een later tijdstip toe te treden.

Benelux