Bilaterale consultatie Vlaanderen-Malawi

  • 28 oktober 2021

Op 28 oktober vond de zevende bilaterale consultatie tussen Vlaanderen en Malawi plaats in Lilongwe. Deze consultatie behandelde vooral de uitvoering van de derde landenstrategienota (2019-2023), die focust op landbouw en meer specifiek op onder meer markttoegang en duurzaam landbeheer.

Samen met de Ministeries van Financiën, Landbouw, Handel, Lokaal Bestuur en de Nationale Planningscommissie werden de lopende projecten met hun uitdagingen en successen besproken.