Blijvende steun voor UN CERF

  • 9 december 2019

Op 9 december nam Algemeen Afgevaardigde Yves Wantens deel aan het jaarlijks CERF High-Level Pledging Event in New York. Hij zegde 600.000 euro Vlaamse steun toe aan het VN noodhulpfonds voor 2020.

Voor het tiende jaar op rij is Vlaanderen de grootste overheidsdonor buiten de VN-lidstaten. De Vlaamse Regering wenst hiermee een voorbeeld te zijn voor andere overheden. “A diverse donor portfolio is of upmost importance to build a one-billion-dollar fund”, zei afgevaardigde Wantens in zijn speech.

Met deze bijdrage spreekt de Vlaamse regering ook haar vertrouwen uit in de aanpak van CERF; een structureel financieel fonds voor snelle noodhulpinterventies, aandacht voor ondergefinancierde crises en dit met een efficiënte en transparante organisatie.

Afgevaardigde Wantens: “As effectivity is as important as solidarity, my government was pleased to see the established strong quality of the comprehensive results report of CERF with an evaluation of the added value of CERF, its performance and a clear focus on core themes as displaced people, gender, cash transfers, accountability and participation.”

CERF

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de USA

Herbekijk het CERF high-level Pledging Event 2019

foto (v.l.n.r): Adjunct-afgevaardigde Nicolas Polet, Algemeen Afgevaardigde Yves Wantens, medewerker Thomas Droog