Brexit impact studie voorgesteld in Londen

  • 17 september 2019

Op dinsdag 17 september werd in Londen de brexit impact studie aan een Brits publiek van academici, diplomaten, handelsexperten, economen, journalisten voorgesteld. De studie, uitgevoerd door professor Hylke Vandenbussche (Universiteit Leuven) in opdracht van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken, brengt het effect van de brexit op de Europese waardenketens in kaart. De studie concludeert dat een groot aantal EU-lidstaten in elk brexitscenario ernstige economische gevolgen zullen ondervinden.

Het evenement werd georganiseerd door de Vlaamse Afvaardiging in Londen, in samenwerking met de academische groep “The UK in a Changing Europe”. Naast professor Vandenbussche werden nog drie sprekers uitgenodigd.

Patrick Bisciari (Nationale Bank van België) gaf een brede kijk op wat brexit betekent voor de Belgische economie. Hij gaf eveneens een overzicht van een aantal andere studies die de impact van brexit onderzochten. De precieze resultaten van deze studies verschillen, maar de algemene conclusies blijven dezelfde: brexit heeft in iedere vorm een negatief effect op de economieën van zowel het VK als de EU.

Tot slot werd de impact van brexit op Ierland en Nederland besproken door Adele Bergin van het Ierse Economic & Social Research Institute en Gerdien Meijerdink van het Nederlandse Centraal Planbureau.