Brexit Taskforce: voorbereiden op elk scenario

  • 21 oktober 2019

Minister-president Jambon riep op 21 oktober de Brexit Taskforce bij elkaar om de laatste ontwikkelingen in het brexitdossier en alle mogelijke scenario’s te bespreken.

Minister-president Jambon, viceminister-president Crevits  en minister Peeters zaten samen met vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen en sectoren die het eerst en het hardst getroffen worden door de brexit. Verschillende scenario’s werden besproken en de reeds genomen en geplande maatregelen werden overlopen.Het was tegelijk de gelegenheid om bijkomende bezorgdheden en tekortkomingen te identificeren.

"Hopelijk kunnen we snel werk maken van een zo ambitieus mogelijke toekomstige relatie met het VK. Ik blijf - binnen de EU - aandringen op compenserende maatregelen voor de economieën die (zelfs in het geval van een deal) het zwaarst door Brexit getroffen worden", zei minister-president Jan Jambon na afloop.

Volgens viceminister-president Hilde Crevits heeft Vlaanderen een pakket maatregelen klaar. "Maatregelen op economisch vlak, op gebied van jobs en voor onze landbouw en visserij. Onze adviseurs zijn paraat om onze ondernemingen te ondersteunen, er is voorzien in begeleiding op maat en financiële steun."

Ook op logistiek vlak wil Vlaanderen inspelen op de brexit-ontwikkelingen. " We hebben een noodplan en communicatiestrategie klaar met betrekking tot de verschillende verkeersscenario's en ook kunnen we anticiperen op mogelijke problemen op zee binnen de visserijsector", zegt minister Lydia Peeters.