Buitenlandse investeringen houden stand

  • 28 januari 2021

In 2020 lanceerden buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten en creëerden zo 4.717 nieuwe jobs in Vlaanderen. Beide resultaten liggen 13% lager dan in 2019, maar zijn – gezien de coronacrisis – een betere uitkomst dan verwacht en voorspeld. Verder springen enkele opvallende trends in het oog. Zo bereikt het aandeel Europese investeringen in Vlaanderen een historisch peil en tekenen buitenlandse investeerders voor een verdrievoudiging van het aantal nieuwe jobs in Onderzoek en Ontwikkeling. Vlaams minister-president Jan Jambon maakt deze cijfers vandaag bekend op basis van analyses van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt.  

Vier opvallende trends 

In de eindcijfers tekenen zich vier bijzondere tendensen af die een trendbreuk vormen met de resultaten van vorige jaren: 

  • het aandeel van de Europese investeringen ligt historisch hoog;
  • Nederland neemt de koppositie over van de VS, die de voorbij jaren bovenaan de lijst prijkten van belangrijkste herkomstlanden voor investeringen in Vlaanderen;
  • ruim twee op de drie buitenlandse investeringsprojecten zijn greenfields, d.w.z. projecten die van nul worden opgestart in Vlaanderen;
  • het aantal nieuwe – door buitenlandse investeringen gecreëerde – jobs in Onderzoek en Ontwikkeling is verdrievoudigd ten opzichte van 2019. Een op de vijf jobs was hierdoor gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling.  

Aantal nieuwe jobs en projecten blijft op peil 

Ondanks de coronacrisis hield Vlaanderen in 2020 beter stand dan voorspeld op het gebied van buitenlandse investeringen. De nieuw gecreëerde tewerkstelling uit buitenlandse investeringen daalde in 2020 slechts beperkt van 5.384 naar 4.717 banen (een daling van 12,39% tegenover 2019).  

Het aantal nieuwe investeringsprojecten kwam uit op 224 (13,18% lager dan de 258 projecten in 2019). Dit aantal is wel nog steeds het op twee na hoogste van de laatste vijf jaar. Daarenboven ligt dit in lijn met de recentste gemiddelde score (226,4 projecten per jaar, gemeten over vijf jaar).  

Beide resultaten zijn gunstiger dan verwacht: op Europees en wereldwijd niveau werden dalingen van 25% tot zelfs 40% voorspeld.  

Ten opzichte van 2019 ging het totale investeringsbedrag omlaag van 5,20 naar 2,39 miljard euro. Een daling die enerzijds te wijten is aan de wereldwijde economische gevolgen van COVID-19. Anderzijds staan 2018 en 2019 – met totale investeringsbedragen van respectievelijk 4,24 en 5,2 miljard euro – in de cijferoverzichten genoteerd als uitzonderlijke recordjaren, omdat vooral de chemische sector toen vanuit het buitenland ongeziene bedragen in de Vlaamse economie investeerden.  

Het eindresultaat voor 2020 brengt de buitenlandse investeringen in Vlaanderen op het niveau van de periode vlak vóór 2018. 

Meer informatie is te vinden op de FIT-website.

Beeld en tekst (c) FIT