Comité van Ministers Taalunie in Den Haag

  • 13 juni 2022

Op maandag 13 juni kwam het Comité van Ministers van De Nederlandse Taalunie (NTU) samen in Den Haag. Het Comité – samengesteld uit de Vlaamse en Nederlandse ministers voor onderwijs en cultuur – komt jaarlijks samen om het beleid van de Taalunie te bepalen.

Robbert Dijkgraaf, Nederlands Minister Onderwijs en Cultuur, Gunay Uslu, Nederlands Staatssecretaris Cultuur en Media, Jan Jambon, Vlaams Minister Cultuur, en Ben Weyts, Vlaams Minister Onderwijs, bespraken ondermeer NTU’s visie op de rol, inhoud en positie van het onderwijs Nederlands; de kansen, drempels en uitdagingen van het leesonderwijs in de lerarenopleiding; en de acties voor een toekomstgerichte en slagvaardigde neerlandistiek.

Namens Suriname, sinds 2003 geassocieerd lid van de Taalunie, nam Rajendre Khargi, de ambassadeur van Suriname in Nederland deel aan het overleg, evenals Kris Van de Poel, Algemeen secretaris van de Taalunie en Filip D’havé, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland.

Nadien nodigde staatssecretaris Uslu en minister Dijkgraaf hun gasten uit om informeel bij te praten in het Johan de Witthuis, een zeventiende-eeuws rijksmonument dat herinnert aan het roemrijke verleden van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland

De Nederlandse Taalunie