Conferentie over de Europese ruimte voor hoger onderwijs

  • 19 november 2020

Op 19 november vond in Rome een conferentie plaats over de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA). Een delegatie van Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, nam hieraan digitaal deel.

EHEA is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van hoger onderwijs tussen 48 - 49 sinds de conferentie - landen met verschillende politieke, culturele en academische tradities. In de afgelopen twintig jaar hebben deze landen een onderwijsruimte opgebouwd die gebaseerd is op gedeelde waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, autonomie voor instellingen, academische vrijheid,… Het belangrijkste doel is om de mobiliteit van personeel en studenten te vergroten en de inzetbaarheid te vergemakkelijken.

Tijdens de conferentie hebben de EHEA-ministers het Ministerieel Communiqué van Rome aangenomen. Dit document geeft aanwijzingen over de komende tien jaar van de Europese hoger onderwijsruimte. De deelnemende landen verbinden zich ertoe tegen 2030 een inclusieve, innovatieve en onderling verbonden Europese hoger onderwijsruimte op te bouwen.

Vlaanderen verwelkomt het aangenomen Communiqué en zal streven naar een volledige uitvoering van de verbintenissen.

Het volledige Ministerieel Communiqué is hier te raadplegen: