Drie landbouwprojecten in Malawi goedgekeurd

  • 10 juli 2020

Op 10 juli keurde de Vlaamse Regering drie subsidiedossiers voor landbouwprojecten in Malawi goed. De subsidies, voor een totale waarde van meer dan 4 miljoen euro, zijn voor het verderzetten van drie succesvolle projecten die eerder door Vlaanderen gesteund werden.

Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De bevolking bestaat grotendeels uit kleine boeren. Slecht functionerende of ontoegankelijke markten, het ontbreken van productkennis en de klimaatsverandering maken het voor deze kleine boeren zeer moeilijk om van hun oogst te leven.

De goedgekeurde projecten zetten daarom in op het verbeteren van de landbouwvoorlichting voor kleine boeren(landbouwtechnieken en gewassen maar ook marktinformatie) en het verbeteren van de werking van voorlichtingsdiensten, landbouwmarkten en coöperatieven.

De projecten zijn: