EDUbox Gezondheid: jongeren informeren en sensibiliseren in de klas

  • 23 maart 2022

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, de VRT, Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) lanceerden op 23 maart met de steun van het Departement Onderwijs en Vorming de nieuwe EDUbox Gezondheid: 'Wetenschap voor duurzame relatie van mens, dier en planeet'. De EDUbox is een educatief en interactief concept van de VRT om jongeren te laten kennismaken met een maatschappelijk thema. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken leverde hiervoor onder meer inhoudelijke expertise aan vanuit de ervaring van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking op het terrein en in internationale gezondheidsorganisaties.

Wetenschap als oplossing voor complexe problemen

Leerlingen ontdekken welke veranderingen onze planeet uit evenwicht brengen, zoals klimaatverandering, verstedelijking, globalisering en ontbossing. Vervolgens leren ze dat de effecten van die vier factoren ook invloed hebben op de volksgezondheid. Volgens het onverdeeld gezondheidsprincipe (One Health) zijn de gezondheid van de mens, van het dier en van de planeet immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De EDUbox Gezondheid maakt jongeren bewust van de complexe en globale problemen die er zijn. Leerlingen leren ernaar handelen en krijgen inzicht in het belang van wetenschappelijk onderzoek én internationale samenwerking als oplossing voor deze complexe problemen.

Aan de slag met de EDUbox Gezondheid

Surf naar de website van de VRT om de EDUbox Gezondheid te gebruiken. Hij is beschikbaar als downloadbare pdf en als interactieve website.