EU-Toekomstconferentie stakeholderevent op 23 november

  • 9 november 2021

Op 23 november organiseren VLEVA en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) in opdracht van Minister-president Jan Jambon een participatief stakeholderevent in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. 

Bedoeling van de Conferentie is om stakeholders meer te betrekken bij het vormgeven van de Europese ambities en het Europees beleid. Ook VLEVA en de Vlaamse overheid willen hun steentje bijdragen en nodigen u uit om uw mening te delen tijdens dit evenement.

Schrijf je hier in om het event digitaal bij te wonen.

Voor meer info: https://vleva.eu/nl/eu-algemeen/toekomst-eu/events/eu-toekomstconferentie-aanbevelingen-uit-het-vlaamse-middenveldvoor-een-digitale-en-groene-transformatie