EU-Toekomstconferentie stakeholderevent

  • 23 november 2021

Op 23 november organiseerden het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) en VLEVA in opdracht van minister-president Jan Jambon een participatief stakeholderevent in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. 

Bedoeling van de Conferentie is om stakeholders meer te betrekken bij het vormgeven van de Europese ambities en het Europees beleid. Ook DKBUZA en VLEVA wilden hun steentje bijdragen.

Vijf Vlaamse experten uit verschillende sectoren demonstreerden aan de hand van enkele ‘best practices’ wat de groene transitie en de digitale transformatie voor hen betekenen en formuleerden enkele beleidsaanbevelingen voor de EU om dergelijke ‘best practices’ te ondersteunen of versterken. Zo worden de Vlaamse ambities en de reeds geboekte successen meer kenbaar gemaakt bij het Vlaamse middenveld, de Vlaamse burger en de instellingen van de Europese Unie. Daarnaast zullen de resultaten geüpload worden op het digitale platform van de Conferentie en zullen ze het Vlaams-Europees beleid verder voeden.

Het verslag kan u hier nalezen: pdf bestandVerslag Vlaams Stakeholderevenement EU-Toekomstconferentie 23-11.pdf (137 kB)

De opname kan u hier bekijken: https://youtu.be/Wt_0DbBuEmY.