Felicitaties voor nobelprijs WFP

  • 10 oktober 2020

Minister-President Jambon feliciteert het Wereldvoedselprogramma (WFP) met de Nobelprijs voor de Vrede 2020. Vlaanderen prijst WFP voor haar niet aflatende inspanningen om honger te bestrijden, het verbeteren van de levenscondities in conflictgebieden, het integreren van innovatieve benaderingen in haar programma's en voor haar steun aan lokale boeren en markten.

WFP is sinds het begin van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking een belangrijke partner voor Vlaanderen, in het bijzonder in het streven naar voedselzekerheid in de Vlaamse partnerlanden. In 2019 en 2020 werkten Vlaanderen en WFP nauw samen om de voedsel-en inkomensonzekerheid bij 200.000 kwetsbare kleinschalige boerenfamilies in Mozambique en Malawi te verminderen. Dit door middel van geïntegreerde risicobeheersmechanismen en binnen de context van toenemende klimaatrisico’s en -variabiliteit.

Doorheen de jaren subsidieerde de Vlaamse overheid voor ongeveer 16 miljoen euro WFP – projecten in het kader van humanitaire actie, voedselzekerheid en klimaatfinanciering. Een overzicht van de Vlaamse bijdrages aan WFP van de voorbije 5 jaar is terug te vinden in de Vlaamse ODA-databank.  De Vlaamse overheid engageert zich om haar partnerschap met WFP verder uit te bouwen om zo bij te dragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en honger uit de wereld te helpen tegen 2030.

Foto: Project uitgevoerd door World Food Programme i.s.m. Agricultural Commodity Exchange for Africa voor het versterken van boerenorganisaties en rurale structurele handelsmechanismen in Malawi met steun van Vlaanderen.