Georgiërs op studiebezoek kinderrechten

  • 20 november 2019

Van 19 tot 22 november brengt een Georgische delegatie een studiebezoek omtrent kinderrechten aan Vlaanderen. De delegatie, samengesteld uit verkozen mandatarissen, ambtenaren en experten uit het middenveld, is geïnteresseerd in hoe Vlaanderen kinderrechten in de praktijk omzet. Het bezoek valt samen met de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Dit verdrag erkent dat kinderen volwaardige burgers van onze samenleving zijn en dat zij ook rechten hebben, zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht om hun mening uit te drukken en het recht om beschermd te worden tegen geweld. In het Vlaams binnenlands én buitenlands beleid is het Kinderrechtenverdrag een belangrijke leidraad.

Het departement Buitenlandse Zaken stelde een rijk gevuld programma samen met ontmoetingen met verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, het Vlaams parlement, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut.

De Georgische delegatie wil tijdens dit bezoek inzichten verwerven met het oog op de ontwikkeling van een ‘Children’s Rights Code’. Met deze code wil Georgië het thema kinderrechten op een holistische manier benaderen. De code of de wet moet alle uitdagingen op het vlak van kinderrechten in uiteenlopende domeinen zoals onderwijs, justitie, zorg, .. samen aanpakken.

Vlaams Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtenverdrag - UNICEF